bliżej

109 tekstów – auto­rem jest bliżej.

Krążące myśli w mo­jej głowie mają własną galaktykę. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2013, 21:07

Miłość wy­bieraj ser­cem, nie oczami. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 października 2013, 21:03

Płynąca w ser­cu miłość- wspa­niałe uczucie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 kwietnia 2013, 19:02

Miłość?

Na­wet ge­nial­ny fi­lozof nie zde­finiuje te­go pojęcia dos­ta­tecznie dobrze. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 lutego 2012, 17:16

Dos­ko­nały wzrok - kiedy widzisz, że coś "wi­si w powietrzu". 

myśl
zebrała 38 fiszek • 8 lutego 2012, 17:10

Śle­pota oczu - widzi­my to, co chce­my widzieć. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 7 lutego 2012, 21:05

Świat stoi ot­wo­rem, lecz żeby nie oka­zało się, że jest zbyt mały jak w 'Alic­ji w krainie czarów'. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 lutego 2012, 16:03

Myśle­nie we­geta­riani­na

Zjadł bro­kuły i myślał, że urosną mu muskuły. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 5 lutego 2012, 08:18

Wy­kony­wanie codzien­nych rzeczy wy­daje się być ciekaw­szym zajęciem z ukochaną osobą. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 4 lutego 2012, 09:24

Nasza pa­mięć zbyt dob­rze przecho­wuje rzeczy, o których chce­my zapomnieć. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 3 lutego 2012, 16:14

bliżej

Uśmiech na twarzy, cenniejszy niż bogactwo.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bliżej

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność